Onze sponsors

Hieronder een overzicht van de bedrijven die ons steunen en bouwen aan een toekomst voor de kinderen in Thika.  Wij bedanken onderstaande bedrijven hartelijk voor hun steun aan onze campagne.

Wat doen wij met uw steun?

Kopie van IMG_8334Er is een dringende behoefte aan meer ruimte om de kinderen meer fysieke en daardoor ook mentale ruimte te geven en daarnaast het personeel meer mogelijkheden te geven om de kinderen te begeleiden en activiteiten aan te bieden om zowel het kindertehuis als de kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst. Het is hierbij van belang om te werken aan zelfredzaamheid, zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen als ze het kindertehuis moeten verlaten wanneer zij 18 jaar oud zijn. Met de campagne zal een stuk land worden aangekocht om een zevental huizen en bijgebouwen te realiseren. De huizen zijn om zowel personeel als kinderen meer ruimte te bieden, de bijgebouwen zullen met name dienst doen als community center voor opleidingen, trainingen en workshops om zo de kinderen maar ook bewoners in de omgeving meer opleidingsmogelijkheden te bieden.

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt ons steunen door vierkante meters van de door ons aan te kopen grond te sponsoren. Het betreft hier een eenmalige gift welke u aan ons kunt doen toekomen via een bankoverschrijving of iDeal. Zou u ons willen helpen? Dan sturen wij u graag ter bevestiging van uw hulp per email een factuur, zodat u uw steun aan onze stichting kunt  overmaken.

Aftrekbaar van de belasting voor bedrijven

Daar wij een ANBI-certificering hebben zijn giften aftrekbaar voor particulieren en bedrijven. Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om de gift via de belasting af te trekken als een onderneming vennootschapsbelasting betaalt. De aftrek kan dan maximaal 50% van de winst bedragen. Hierbij is er ook weer een verschil tussen een pure gift of een gift waarbij ook reclame wordt gemaakt voor het bedrijf door het goede doel.

Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl