Onze sponsors

Hieronder een overzicht van de bedrijven die ons steunen en bouwen aan een toekomst voor de kinderen in Thika.  Wij bedanken onderstaande bedrijven hartelijk voor hun steun aan onze campagne.

Kinderdagverblijf Het Elfenbankje

 

Wij bieden sinds 1990 opvang, verzorging en begeleiding aan 16 kinderen per dag in de leeftijdscategorie van 3 maanden tot 4 jaar oud. Er is bewust gekozen voor deze vorm van opvang (een groep met alle leeftijden): het geeft een huiselijk idee en kinderen leren rekening met elkaar te houden. De kinderen die bij ons verblijven moeten zich veilig en prettig voelen, het kind dat zich thuis voelt en de ouders die daar op kunnen vertrouwen is ons hoofddoel.

De kinderen worden bij ons met toewijding, creativiteit en enthousiasme begeleid door vaste pedagogische medewerksters met veel beroepservaring.

Ook maken we gebruik van een vaste ervaren invalster. De twee eigenaressen werken ook op de groep, zodoende hebben zij overzicht over alle aspecten van de zorg van de kinderen. Het Elfenbankje is een geheel zelfstandige opvang en alle nodige beslissingen worden genomen op basis van onze eigen inzichten die worden voorgelegd aan de oudercommissie. Het uitgangspunt is dat wij samen met de ouders een optimale opvang aan de kinderen willen bieden.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur – 18.00 uur. Wij zijn het hele jaar geopend met uitzondering van een aantal dagen en twee weken rondom kerst.

Het personeel van Het Elfenbankje is gediplomeerd volgens de eisen die worden gesteld volgens de Wet Kinderopvang en zijn in het bezit van een Verklaring van Goed Gedrag. Het Elfenbankje is een erkend leerbedrijf.

Bezoek Kinderdagverblijf Het Elfenbankje