Onze sponsors

Hieronder een overzicht van de bedrijven die ons steunen en bouwen aan een toekomst voor de kinderen in Thika.  Wij bedanken onderstaande bedrijven hartelijk voor hun steun aan onze campagne.

Kindercentrum Colorful

Kindercentrum Colorful is een opvang waar niet wordt gekeken naar afkomst, kleur of geloofsovertuigingen wij zijn een kleinschalig maar kleurrijke opvang waar in wij streven om het kind een thuis gevoel te geven.

Wij bieden 10 kindplaatsen voor de kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang.

Een veilige basis is een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Elk kind mag gezien en gehoord worden daarom betrekken wij de kinderen bij het inrichting van activiteiten door middel van een kindercommissie. Eén maal per maand vind er een kindervergadering plaats.

www.kindcentrumcolorful.nl